NIKOMI HAMBURG with DEMIGLACE SAUCE

น้ำหนัก : 170 g.
จำนวนแพ็ค/กล่อง : 1 ชิ้น/แพ็ค
อายุของสินค้า : 30 วัน
การเก็บรักษา : 0-4 °C
วิธีการปรุงอาหาร : ต้มทั้งถุงในน้ำเดือด 5 นาที หรือเข้าไมโครเวฟ (800 วัตต์) 2 นาที


ขึ้นไปบนสุด