NIKOMI MINI HAMBURG with TERIYAKI SAUCE

NIKOMI MINI HAMBURG with TERIYAKI SAUCE

นํ้าหนักสุทธิ : 170 g.
จำนวนแพ็ค/กล่อง : 3 ชิ้น/แพ็ค
อายุของสินค้า : 30 วัน
การเก็บสินค้า : 0-4 °C
วิธีการปรุงอาหาร : ต้มทั้งถุงในน้ำเดือด 4 นาที หรือเข้าไมโครเวฟ (800 วัตต์) 1.30 นาที


ขึ้นไปบนสุด