Rolled Cabbage (Pork)

น้ำหนัก : ตามน้ำหนักของสินค้า
จำนวนแพ็ค/กล่อง : –
อายุของสินค้า : 365 day
การเก็บรักษา : ต่ำกว่า -18 °C
วิธีการปรุงอาหาร : ต้มในน้ำซุป 20 นาที


ขึ้นไปบนสุด